Webinarium GMW pt. „Pułapki myślenia – jak dokonywać racjonalnych decyzji inwestycyjnych", 23 marca 2023 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane jest do uczniów III i IV klasy szkół ponadpodstawowych, którzy niedługo będą musieli się mierzyć z pierwszymi samodzielnymi decyzjami dotyczącymi finansów i inwestowania. Merytoryczną podstawą spotkanie jest książka laureata nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, Daniela Kahnemana, pt. „Pułapki myślenia. O myśleniu szybkimi wolnym”.

Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z (nie)racjonalnym procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz związanego z nimi ryzyka. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia z dziedziny psychologii i będą mieli okazję na własnym przykładzie doświadczyć mechanizmów rządzących rynkiem finansowym oraz dowiedzieć się jak traktujemy zyski i straty inwestycyjne podczas interaktywnych case study. Na ich podstawie omówione zostaną zauważone zjawiska, a także metody radzenia sobie z nimi. Chociaż tematyka prezentacji jest związana stricte z obszarem podejmowania decyzji inwestycyjnych, przedstawione informacje mogą także okazać się przydatne w codziennych sytuacjach niezwiązanych z finansami. 

Spotkanie odbędzie się 23 marca 2023 r. (11:00-13:00)Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszeń dokonują nauczyciele, zarówno planując swój indywidualny udział w spotkaniu, jak i udział uczniów. W przypadku planowania udziału uczniów, nauczyciel wypełniając formularz wskazuje przybliżoną liczbę uczestników wydarzenia.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Rejestracja na webinarium nie jest równoznaczna z dokonaniem zgłoszenia udziału w kampanii GMW. Zachęcamy szkolnych koordynatorów GMW dokonujących rejestracji na webinarium, równolegle do zgłoszenia udziału w kampanii GMW. Zasady uczestnictwa w kampanii GMW.