Webinarium GMW pt. „Dlaczego warto mieć ubezpieczenie i na co zwracać uwagę przy jego wyborze", 22 marca 2023 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, przede wszystkim młodzieży w wieku 17-19 lat oraz do nauczycieli.

Celem webinarium jest wprowadzenie osób wchodzących w dorosłość w tematykę dotyczącą ubezpieczeń. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się czym są ubezpieczenia, w jaki sposób działają, jakie są rodzaje ubezpieczeń, kto może się ubezpieczyć. Szczególna uwaga zostanie poświęcona praktycznym aspektom związanym z zawieraniem umowy ubezpieczenia, w tym kryterium wyboru ubezpieczenia odpowiedniego do potrzeb.

Spotkanie odbędzie się 22 marca 2023 r. (12:00-13:05)Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszeń dokonują nauczyciele, zarówno planując swój indywidualny udział w spotkaniu, jak i udział uczniów. W przypadku planowania udziału uczniów, nauczyciel wypełniając formularz wskazuje przybliżoną liczbę uczestników wydarzenia.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Rejestracja na webinarium nie jest równoznaczna z dokonaniem zgłoszenia udziału w kampanii GMW. Zachęcamy szkolnych koordynatorów GMW dokonujących rejestracji na webinarium, równolegle do zgłoszenia udziału w kampanii GMW. Zasady uczestnictwa w kampanii GMW.