Webinarium GMW pt. „Skąd się biorą pieniądze w banku? Czy inflacja jest dobra dla naszego portfela?”, 21 marca 2023 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane jest do uczniów klas III-V szkół podstawowych oraz nauczycieli.

Celem webinarium jest zainteresowanie słuchaczy podstawowymi zagadnieniami ekonomicznymi – w szczególności czym jest pieniądz oraz czym zajmuje się bank – i zachęcenie do dalszego ich poznawania.

Spotkanie odbędzie się 21 marca 2023 r. (9:00-10:05)Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszeń dokonują nauczyciele, zarówno planując swój indywidualny udział w spotkaniu, jak i udział uczniów. W przypadku planowania udziału uczniów, nauczyciel wypełniając formularz wskazuje przybliżoną liczbę uczestników wydarzenia.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Rejestracja na webinarium nie jest równoznaczna z dokonaniem zgłoszenia udziału w kampanii GMW. Zachęcamy szkolnych koordynatorów GMW dokonujących rejestracji na webinarium, równolegle do zgłoszenia udziału w kampanii GMW. Zasady uczestnictwa w kampanii GMW.