Webinarium GMW pt. „ABC ubezpieczeń – co powinniśmy o nich wiedzieć”, 20 marca 2023 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane jest do uczniów szkół podstawowych, przede wszystkim młodzieży uczącej się w klasach 6-8 oraz do nauczycieli.

Celem webinarium jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących ubezpieczeń. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się czym są ubezpieczenia, jakie są rodzaje ubezpieczeń, jakie korzyści wynikają z ubezpieczeń.

Spotkanie odbędzie się 20 marca 2023 r. (11:30-12:35)Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszeń dokonują nauczyciele, zarówno planując swój indywidualny udział w spotkaniu, jak i udział uczniów. W przypadku planowania udziału uczniów, nauczyciel wypełniając formularz wskazuje przybliżoną liczbę uczestników wydarzenia.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Rejestracja na webinarium nie jest równoznaczna z dokonaniem zgłoszenia udziału w kampanii GMW. Zachęcamy szkolnych koordynatorów GMW dokonujących rejestracji na webinarium, równolegle do zgłoszenia udziału w kampanii GMW. Zasady uczestnictwa w kampanii GMW.