Webinarium GMW pt. „Bezpieczny telefon – jak chronić się przed cyberprzestępcami?”, 20 marca 2023 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli.

Celem webinarium jest przedstawienie problematyki zagrożeń cyberbezpieczeństwa dla środków finansowych użytkowników urządzeń mobilnych. Tematyka spotkania będzie dotyczyła problematyki zagrożeń cyberbezpieczeństwa dla środków finansowych użytkowników urządzeń mobilnych. W trakcie webinarium omówione zostaną m.in. najczęściej stosowane metody ataków, sposoby działania złośliwego oprogramowania, najczęściej popełniane błędy wpływające na bezpieczeństwo, jak również dobre praktyki służące jego poprawie.

Spotkanie odbędzie się 20 marca 2023 r. (9:00-10:05)Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszeń dokonują nauczyciele, zarówno planując swój indywidualny udział w spotkaniu, jak i udział uczniów. W przypadku planowania udziału uczniów, nauczyciel wypełniając formularz wskazuje przybliżoną liczbę uczestników wydarzenia.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Rejestracja na webinarium nie jest równoznaczna z dokonaniem zgłoszenia udziału w kampanii GMW. Zachęcamy szkolnych koordynatorów GMW dokonujących rejestracji na webinarium, równolegle do zgłoszenia udziału w kampanii GMW. Zasady uczestnictwa w kampanii GMW.