Webinarium CEDUR pt. „Business Continuity Planning – zarządzanie ciągłością działania procesów biznesowych, usług i infrastruktury IT, przy pracy hybrydowej”, 12 października 2022 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do pracowników działów IT, działów bezpieczeństwa IT, zarządzających komórkami ryzyka operacyjnego oraz pracowników innych komórek organizacyjnych zaangażowanych w proces zarządzania obszarami IT i bezpieczeństwa teleinformatycznego zakładów ubezpieczeń i reasekuracji.

Celem webinarium było przedstawienie problematyki związanej z zapewnieniem ciągłości działania w zakładach ubezpieczeń i reasekuracji.

Spotkanie odbyło się 12 października 2022 roku (10:00-15:15). 

Udział w webinarium był bezpłatny.