Webinarium CEDUR pt. „Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych ustaw”, 16 września 2022 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane jest do podmiotów podlegających nadzorowi Komisji, w szczególności przedstawicieli statutowych podmiotów nadzorowanych, występujących przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawach dotyczących nałożenia administracyjnych kar pieniężnych oraz do profesjonalnych pełnomocników reprezentujących ww. podmioty w postępowaniach przed Komisją.

Celem webinarium jest przedstawienie uczestnikom zasad wymierzania administracyjnych kar pieniężnych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem omówienia przesłanek wymiaru kary administracyjnej kary pieniężnej, a także przedstawienia instytucji prawnych w postaci odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej, stosowania względniejszej ustawy, przedawnienia możliwości nałożenia kary pieniężnej oraz udzielania ulgi w wykonywaniu kary pieniężnej. Ponadto omówione zostaną przesłanki wymiaru kary wynikające z przepisów tzw. „ustaw sektorowych” (ustawa o ofercie, ustawa o obrocie, ustawy o funduszach inwestycyjnych, Rozporządzenie MAR, ustawa o biegłych rewidentach, Prawo bankowe) i ich relacji do przesłanek zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Spotkanie odbędzie się 16 września 2022 roku (w godz. 10:00-12:30). Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 15 września 2022 roku.

Udział w webinarium jest bezpłatny.