Webinarium CEDUR pt. „Cyberbezpieczeństwo – najnowsze trendy w cyberprzestępczości”, 28 września 2022 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane jest do pracowników banków komercyjnych oraz banków spółdzielczych, a także przedstawicieli podmiotów podlegających nadzorowi KNF z pozostałych sektorów rynku finansowego.

Celem webinarium jest przedstawienie praktycznej problematyki cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym oraz omówienie najnowszych trendów w działalności cyberprzestępców. W trakcie prezentacji omówione zostaną najczęściej stosowane metody ataków na środki finansowe użytkowników.

Spotkanie odbędzie się 28 września 2022 roku (w godz. 10:00-15:00). 


REJESTRACJA NA WEBINARIUM ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.


W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 27 września 2022 roku.

Udział w webinarium jest bezpłatny.