Webinarium CEDUR pt. „Zarządzanie obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego”, 28 czerwca 2022 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do członków zarządów nadzorujących obszar operacyjny i obszar ryzyka, kierowników działów IT, kierowników działów bezpieczeństwa IT, zarządzających komórkami ryzyka operacyjnego oraz pracowników innych komórek organizacyjnych zaangażowanych w proces zarządzania obszarami IT i bezpieczeństwa teleinformatycznego w podmiotach sektora usług płatniczych.

Celem webinarium było przedstawienie problematyki zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego przez podmioty sektora usług płatniczych w aspekcie nadzorczym oraz praktyki kontrolnej w tym zakresie.

Spotkanie odbyło się 28 czerwca 2022 roku (w godz. 10:00-15:30). 

Udział w webinarium był bezpłatny.