Webinarium CEDUR pt. „Moje Finanse w praktyce – czy matematyka się przydaje?", 30 maja 2022 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli.

Zagadnienia poruszone w trakcie webinarium obejmowały tematykę uwzględnioną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. W szczególności tematyka webinarium odnosi się do następujących zagadnień wymienionych w Treściach nauczania dotyczących rynku finansowego, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r., tj.:

  • rozróżnianie form oszczędzania i inwestowania, oraz umiejętność ocenia ich z punktu widzenia ryzyka i przewidywanych zysków,
  • charakterystyka rodzajów papierów wartościowych oraz związanych z nimi mechanizmów inwestowania,
  • umiejętność wyboru funduszu inwestycyjnego z uwzględnieniem potencjalnych zysków oraz strat,
  • świadomość konieczności wczesnego rozpoczęcia systematycznego oszczędzania i inwestowania środków finansowych na emeryturę,
  • umiejętność analizowania produktów finansowych oferowanych przez banki, instytucje pożyczkowe oraz zakłady ubezpieczeniowe.

Celem webinarium było zaprezentowanie praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności matematycznych w odniesieniu do zagadnień związanych z finansami, w szczególności z finansami osobistymi.

Spotkanie odbyło się w dniu 30 maja 2022 roku (w godz. 11:00-13:15).

Udział w webinarium był bezpłatny.