Webinarium CEDUR pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem w obszarze teleinformatycznym”, 7 czerwca 2022 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do członków zarządów nadzorujących obszar operacyjny i obszar ryzyka, kierowników działów IT, kierowników działów bezpieczeństwa IT, zarządzających komórkami ryzyka operacyjnego oraz pracowników innych komórek organizacyjnych zaangażowanych w proces zarządzania obszarami IT i bezpieczeństwa teleinformatycznego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK).

Celem webinarium było przedstawienie problematyki zarządzania bezpieczeństwem w obszarze teleinformatycznym w SKOK w aspekcie nadzorczym oraz praktyki kontrolnej w tym zakresie.

Spotkanie odbyło się 7 czerwca 2022 roku (w godz. 10:00-15:30).

Udział w webinarium był bezpłatny.