Webinarium GMW pt. „Brać kredyt czy nie brać?” – oto jest pytanie. Co powinien wiedzieć młody człowiek zanim podpisze umowę kredytową?, 22 marca 2022 r.

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych, przede wszystkim młodzieży w wieku 17-19 lat oraz do nauczycieli. Zagadnienia, które były poruszone w czasie prezentacji obejmowały tematykę uwzględnioną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Celem webinarium było zapoznanie młodych ludzi u progu dorosłości z zobowiązaniami wynikającymi z umowy kredytowej, z różnymi rodzajami kredytów oraz klauzulami umów kredytowych.

Spotkanie odbyło się w dniu 22 marca 2022 r. (w godz. 09:00-11:15)

Udział w webinarium był bezpłatny.