Webinarium CEDUR pt. „Praktyczne aspekty raportowania sprawozdań rocznych (FI-R, P-FI-R, FIZ-R-E)”, 2 marca 2022 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do pracowników TFI zaangażowanych w przygotowanie sprawozdań rocznych funduszy przekazywanych do KNF oraz do pracowników podmiotów świadczących usługi na rzecz TFI w zakresie przygotowywania sprawozdań rocznych funduszy.

Celem webinarium było omówienie zasad i trybu wykonywania obowiązków sprawozdawczych TFI w zakresie przekazywania sprawozdań rocznych funduszy.

Spotkanie odbyło się w dniu 2 marca 2022 roku (w godz. 10:00 - 12:45).

Udział w webinarium był bezpłatny.