Seminaria - Komisja Nadzoru Finansowego

Seminaria CEDUR

Webinarium CEDUR pt. „Nowy wzór kwartalnego sprawozdania z działalności sprzedażowej – zmiany w obowiązku informacyjnym”, 16 lutego 2022 r.

Data aktualizacji:

Webinarium skierowane jest do firm inwestycyjnych i banków wykonujących czynności o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, w szczególności do pracowników wymienionych wyżej podmiotów, którzy sporządzają Kwartalne Sprawozdanie z Działalności Sprzedażowej.

Celem webinarium jest omówienie nowego wzoru Kwartalnego Sprawozdania z Działalności Sprzedażowej, który będzie obowiązywał od 1 czerwca 2022 r. Omówione zostaną obowiązki informacyjne wynikające z nowego wzoru oraz wprowadzone zmiany w stosunku do dotychczasowego zakresu sprawozdania.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 lutego 2022 roku (w godz. 10:00 - 15:50). Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 15 lutego 2021 roku.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Do pobrania

Program CEDUR 16-02-2022

plik .pdf, 629,6kB
Pobierz