Webinarium CEDUR pt. „Prospekt i oferta publiczna – wybrane zagadnienia”, 1 grudnia 2021 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do emitentów oraz podmiotów uczestniczących w sporządzaniu prospektu, jak również do podmiotów planujących przeprowadzenie oferty publicznej przy udziale platformy crowdfundingowej.

Celem webinarium było przedstawienie wybranych aktualnych regulacji prawnych związanych z przygotowaniem prospektu związanego z ofertą publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym oraz najważniejszych aspektów związanych z prowadzeniem oferty publicznej przy udziale platformy crowdfundingowej.

Spotkanie odbyło się w dniu 1 grudnia 2021 roku (w godz. 10:00-15:30).

Udział w webinarium był bezpłatny.