Dwudniowe Webinarium CEDUR pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w sektorze bankowym w kontekście zmian w przepisach prawa. Doświadczenia nadzoru finansowego oraz wyniki inspekcji”, 29 i 30 listopada 2021 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do pracowników kierujących lub realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników realizujących kontrolę wewnętrzną w sektorach: bankowym i SKOK. 

Celem webinarium było przedstawienie najczęstszych nieprawidłowości zidentyfikowanych w procesie kontrolnym UKNF w sektorze bankowym w zakresie wypełniania obowiązków związanych z procesem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Spotkanie odbyło się w dniach 29 i 30 listopada 2021 roku (w godz. 10:00-15:30).

Udział w webinarium był bezpłatny.