Webinarium CEDUR pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w sektorze usług płatniczych w kontekście zmian w przepisach prawa. Doświadczenia nadzoru finansowego oraz wyniki inspekcji”, 3 grudnia 2021 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do pracowników kierujących lub realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników kontroli wewnętrznej krajowych instytucji płatniczych i małych instytucji płatniczych. 

Celem webinarium było przedstawienie najczęstszych nieprawidłowości zidentyfikowanych w procesie kontrolnym UKNF w sektorze usług płatniczych w zakresie wypełniania obowiązków związanych z procesem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Spotkanie odbyło się w dniu 3 grudnia 2021 roku (w godz. 10:00-15:45).

Udział w webinarium był bezpłatny.