Webinarium CEDUR pt. „Tryb kontroli UKNF działalności banków spółdzielczych prowadzonej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – zagadnienia praktyczne”, 28 października 2021 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane jest do przedstawicieli banków spółdzielczych prowadzących działalność na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami prowadzenia kontroli w bankach spółdzielczych prowadzących działalność na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 października 2021 roku (w godz. 11:00 - 15:00). Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 26 października 2021 roku.

Udział w webinarium jest bezpłatny.