Webinarium CEDUR pt. „Cyberbezpieczeństwo sektora finansowego z perspektywy rynku i klienta. Aspekty systemowe i profilaktyka przeciwdziałania cyberprzestępczości”, 24 września 2021 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane jest do przedstawicieli instytucji ochrony praw konsumentów oraz miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów.

Celem webinarium jest przedstawienie praktycznej problematyki cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym z perspektywy rynku i klienta. W trakcie prezentacji omówione zostaną także najczęściej stosowane metody ataków na środki finansowe użytkowników.

Spotkanie odbyło się w dniu 24 września 2021 roku (w godz. 10:00 - 15:15). Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 23 września 2021 roku.

Udział w webinarium jest bezpłatny.