Webinarium CEDUR pt. „Reżim ujawnień dotyczących ESG dla instytucji finansowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. (...)”, 21 września 2021 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do przedstawicieli banków, zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi oraz firm inwestycyjnych objętych SFDR. W webinarium mogli wziąć również udział przedstawiciele emitentów papierów wartościowych, których SFDR dotyczy w sposób pośredni.

Celem webinarium była prezentacja podmiotom sektorów: bankowego, ubezpieczeniowego i kapitałowego zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem/ESG na rynku finansowym w świetle wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 r., str. 1-16), „SFDR” (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Spotkanie odbyło się w dniu 21 września 2021 roku (w godz. 10:00 - 14:00).

Udział w webinarium był bezpłatny.