Webinarium CEDUR pt. „Korekta z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat”, 13 lipca 2021 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do przedstawicieli krajowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Celem webinarium było przedstawienie korekty z tytułu zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat wraz ze zmianami wynikającymi z przeglądu systemu Wypłacalność II.

Spotkanie odbyło się w dniu 13 lipca 2021 roku (w godz. 10:00 - 15:00).

Udział w webinarium był bezpłatny.