Webinarium CEDUR pt. "Praktyczne aspekty raportowania sprawozdań ZAFI i AFI (pliki DATMAN i DATAIF)", 15 czerwca 2021 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane jest do pracowników TFI zaangażowanych w przygotowanie sprawozdań ZAFI i AFI przekazywanych do KNF oraz do pracowników podmiotów świadczących na rzecz TFI w zakresie przygotowywania sprawozdań ZAFI i AFI.

Celem webinarium jest omówienie zasad i trybu wykonywania obowiązków sprawozdawczych ZAFI i AFI.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 roku (w godz. 10:00 - 12:45). Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.