Webinarium CEDUR pt. „Reforma wskaźników referencyjnych – wyzwania dla sektora bankowości spółdzielczej. Plany awaryjne, wskaźniki alternatywne i obowiązki informacyjne wobec klientów”, 31 maja 2021 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do przedstawicieli banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK).

Celem webinarium było przybliżenie sektorowi bankowości spółdzielczej wymogów związanych z praktycznymi aspektami stosowania wskaźników referencyjnych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. poz. 171., str. 1 ze zm.).

Spotkanie odbyło się w dniu 31 maja 2021 roku (w godz. 10:00 - 15:30).

Udział w webinarium był bezpłatny.