Webinarium CEDUR pt. „Cyberbezpieczeństwo w sektorze banków i ubezpieczycieli”, 25 maja 2021 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do biegłych rewidentów, w szczególności biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe banków i zakładów ubezpieczeń.

Celem webinarium było przedstawienie praktycznej problematyki cyberbezpieczeństwa w sektorach bankowym i ubezpieczeniowym oraz praktyki nadzorczej sprawowanej przez KNF.

Spotkanie odbyło się w dniu 25 maja 2021 roku (w godz. 10:00 - 15:15).

Udział w webinarium był bezpłatny.