Webinarium CEDUR pt. „Raportowanie okresowe emitentów - zgodność z obowiązującymi regulacjami (financial framework), w szczególności MSR/MSSF”, 11 grudnia 2020 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do emitentów niebędących funduszami inwestycyjnymi, w szczególności do osób odpowiedzialnych za zapewnienie rzetelności sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR/MSSF oraz do firm audytorskich i biegłych rewidentów.

Celem webinarium było omówienie wymagań w zakresie obowiązków informacyjnych emitentów niebędących funduszami inwestycyjnymi dotyczących raportowania okresowego, w tym oczekiwań ESMA, a także omówienie problematycznych zagadnień w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSR/MSSF, które były przedmiotem analizy.

Spotkanie odbyło się w dniu 11 grudnia 2020 r. (w godz. 10:00 - 14:15). 

Udział w webinarium był bezpłatny.