Webinarium CEDUR pt.: „Formy, metody i zakres nadzoru nad działalnością funduszy inwestycyjnych – teoria i praktyka”, 30 listopada 2020 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do pracowników TFI oraz podmiotów obsługujących TFI.  

Celem seminarium było przekazanie uczestnikom informacji odnośnie form, metod oraz zakresu nadzoru sprawowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów funkcjonujących na rynku funduszy inwestycyjnych. Dzięki przekazanym informacjom uczestnicy szkolenia mieli możliwość poznania sposobu spojrzenia na kwestie nadzorcze z punktu widzenia organu nadzorującego działalność podmiotów, w których są zatrudnieni, co powinno przełożyć się na zwiększenie efektywności współpracy pomiędzy UKNF a podmiotami nadzorowanymi.

Spotkanie odbyło się w dniu 30 listopada 2020 r. (w godz. 10:00 - 13:45). 

Udział w webinarium był bezpłatny.