Webinarium CEDUR pt.: „Formy, metody i zakres nadzoru nad działalnością funduszy inwestycyjnych – teoria i praktyka”, 30 listopada 2020 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane jest do pracowników TFI oraz podmiotów obsługujących TFI.  

Celem seminarium jest przekazanie uczestnikom informacji odnośnie form, metod oraz zakresu nadzoru sprawowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów funkcjonujących na rynku funduszy inwestycyjnych. Dzięki przekazanym informacjom uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość poznania sposobu spojrzenia na kwestie nadzorcze z punktu widzenia organu nadzorującego działalność podmiotów, w których są zatrudnieni, co powinno przełożyć się na zwiększenie efektywności współpracy pomiędzy UKNF a podmiotami nadzorowanymi.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. (w godz. 10:00 - 13:45). Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

W związku z tym, aby przedmiotowe webinarium było jak najbardziej efektywne i w jak największym stopniu spełniało Państwa oczekiwania zachęcamy do kierowania anonimowych pytań i zgłaszania wątpliwości dotyczących tematyki webinarium poprzez elektroniczny formularz do zadawania pytań.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 27 listopada 2020 roku.

Udział w webinarium jest bezpłatny.