Webinarium CEDUR pt. „Wnioski z kontroli pośredników ubezpieczeniowych w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń”, 23 listopada 2020 roku

data aktualizacji

Seminarium skierowane było w szczególności do pośredników ubezpieczeniowych oraz osób fizycznych wykonujących w ich imieniu czynności agencyjne lub czynności brokerskie, a także do zakładów ubezpieczeń sprawujących nadzór nad działalnością współpracujących z nimi agentów ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.

Celem seminarium było przedstawienie jego uczestnikom doświadczeń i spostrzeżeń nadzorczych wynikających z przeglądu praktyk rynkowych związanych z wdrożeniem ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. W szczególności omówione zostały najczęściej występujące naruszenia przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń zidentyfikowane w toku kontroli prowadzonych przez organ nadzoru u brokerów ubezpieczeniowych i agentów ubezpieczeniowych.

Spotkanie odbyło się w dniu 23 listopada 2020 r. (w godz. 10:00 - 13:45).

Udział w webinarium był bezpłatny.