Webinarium CEDUR pt. „Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i reprezentowanie ich wobec osób trzecich – wymogi regulacyjne oraz wyniki kontroli i inne doświadczenia nadzorcze”, 28 października 2020 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do pracowników oraz członków organów statutowych podmiotów sektora funduszy inwestycyjnych.

Celem webinarium było zapoznanie uczestników z wymogami dotyczącymi działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz omówienie wyników kontroli i innych doświadczeń nadzorczych w tym zakresie.

Udział w webinarium był bezpłatny.