Webinarium CEDUR dla nauczycieli pt. „Działalność funduszy inwestycyjnych”, 14 października 2020 roku

data aktualizacji


Webinarium skierowane jest do doradców metodycznych, nauczycieli przedmiotów zawierających treści ekonomiczne, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz innych nauczycieli zainteresowanych tematyką spotkania, a także szkolnych koordynatorów kampanii Global Money Week.

Celem webinarium jest przekazanie środowisku nauczycieli podstawowych informacji na temat funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych oraz roli pełnionej w tym zakresie przez UKNF.

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 października 2020 r. (w godz. 13:00 - 16:30). Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa.

Udział w webinarium jest bezpłatny.


WIW 2020