Webinarium CEDUR pt. „Zasady przeprowadzania kontroli w podmiotach sektora funduszy inwestycyjnych nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego”, 30 września 2020 roku

data aktualizacji

Webinarium skierowane było do pracowników oraz członków organów statutowych podmiotów sektora funduszy inwestycyjnych.

Celem webinarium było zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania kontroli w podmiotach rynku kapitałowego oraz praktyką nadzorczą KNF w zakresie kontroli działalności lub sytuacji finansowej podmiotów sektora funduszy inwestycyjnych.

Spotkanie odbyło się w dniu 30 września 2020 r. (w godz. 11:00 - 15:30).

Udział w webinarium był bezpłatny.