Seminarium pt. „Zasady przeprowadzania kontroli w podmiotach sektora funduszy inwestycyjnych nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego”, 16 grudnia 2019 roku

data aktualizacji 13 stycznia 2020

Seminarium skierowane było do pracowników oraz członków organów statutowych podmiotów rynku kapitałowego nadzorowanych przez KNF.

Celem seminarium było zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania kontroli w podmiotach rynku kapitałowego oraz praktyką nadzorczą KNF w zakresie kontroli działalności lub sytuacji finansowej podmiotów sektora funduszy inwestycyjnych.

Spotkanie odbyło się w dniu 16 grudnia 2019 roku (w godz. 10:00 - 16:00) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6E, Warszawa.

W spotkaniu uczestniczyło 109 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.