Seminarium pt. „System zarządzania ryzykiem w krajowej instytucji płatniczej - regulacje prawne oraz aspekty praktyczne z kontroli”, 11 grudnia 2019 roku

data aktualizacji 11 grudnia 2019

Seminarium skierowane było do przedstawicieli Krajowych Instytucji Płatniczych, w szczególności pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w Instytucji.

Celem seminarium była wymiana informacji i doświadczeń związanych z systemem zarządzania ryzykiem w Krajowej Instytucji Płatniczej.

Spotkanie odbyło się w dniu 11 grudnia 2019 roku (w godz. 10:30 - 14:15) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie.

W seminarium uczestniczyło 78 osób. 

Udział w seminarium był bezpłatny.