Seminarium pt. „Zadania KNF w związku z nową ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym”, 9 grudnia 2019 roku

data aktualizacji

Seminarium skierowane było do banków komercyjnych i spółdzielczych.

Celem seminarium było przybliżenie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z szeroko rozumianą działalnością Komitetów Audytu w Jednostkach Zainteresowania Publicznego i związanym z tym nadzorem KNF.

Spotkanie odbyło się w dniu 9 grudnia 2019 roku (w godz. 10:30 - 14:30) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyło 56 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.