Seminarium pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w bankach spółdzielczych w kontekście ustawy z 1 marca 2018 r. Wyniki inspekcji oraz praktyki rynkowe w tym zakresie”, 14 listopada 2019 roku

data aktualizacji 05 listopada 2019

Seminarium skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności działalności banku spółdzielczego z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, innych osób realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników kontroli wewnętrznej.

Celem seminarium jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących stosowania w praktyce wymogów prawnych wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wyników kontroli z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przeprowadzanych przez UKNF w sektorze banków spółdzielczych (aspekt praktyczny - case study).

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 roku (w godz. 10:30 - 15:15) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

Informujemy, że procedura przyjmowania zgłoszeń na seminarium została zakończona.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 8 listopada 2019 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny.