Seminarium pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w bankach spółdzielczych w kontekście ustawy z 1 marca 2018 r. Wyniki inspekcji oraz praktyki rynkowe w tym zakresie”, 14 listopada 2019 roku

data aktualizacji 15 listopada 2019

Seminarium skierowane było do pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności działalności banku spółdzielczego z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, innych osób realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników kontroli wewnętrznej.

Celem seminarium było omówienie wybranych zagadnień dotyczących stosowania w praktyce wymogów prawnych wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wyników kontroli z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przeprowadzanych przez UKNF w sektorze banków spółdzielczych (aspekt praktyczny - case study).

Spotkanie odbyło się w dniu 14 listopada 2019 roku (w godz. 10:30 - 15:15) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

W seminarium uczestniczyło 146 osób. 

Udział w seminarium był bezpłatny.