Seminarium pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach płatniczych w kontekście ustawy z 1 marca 2018 r. Wyniki inspekcji oraz praktyki rynkowe w tym zakresie”, 12 listopada 2019 roku

data aktualizacji 12 listopada 2019

Seminarium skierowane było do pracowników kierujących lub realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników kontroli wewnętrznej.

Celem seminarium było przedstawienie praktycznego sposobu wypełniania obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz zaprezentowanie najczęstszych nieprawidłowości zidentyfikowanych w procesie kontrolnym UKNF nad krajowymi instytucjami płatniczymi w przedmiotowym zakresie.

Spotkanie odbyło się w dniu 12 listopada 2019 roku (w godz. 10:30 - 15:15) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie.

W seminarium uczestniczyło 78 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.