Seminarium pt. „Przedsiębiorstwa niefinansowe - wycena instrumentów pochodnych oraz strategie zabezpieczania transakcji”, 28 listopada 2019 roku

data aktualizacji

Seminarium skierowane było do przedstawicieli instytucji ochrony praw konsumentów, w tym miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów.

Celem seminarium było omówienie charakterystyki instrumentów pochodnych oraz ich wyceny i prezentacji w sprawozdaniach finansowych.

Spotkanie odbyło się w dniu 28 listopada 2019 roku (w godz. 10:30 - 15:30) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

W seminarium uczestniczyło 21 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.