Seminarium pt. „Odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych za rachunkowość banków spółdzielczych”, 24 września 2019 roku

data aktualizacji 09 września 2019

Seminarium skierowane jest do członków rad nadzorczych banków spółdzielczych oraz zainteresowanych tematem seminarium biegłych rewidentów.

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy członków rad nadzorczych w zakresie rachunkowości poprzez udział w warsztatach.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 września 2019 roku (w godz. 10:30 - 15:15) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

Zgłoszenia na seminarium będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 20 września 2019 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny.