Seminarium pt. „Odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych za rachunkowość banków spółdzielczych”, 24 września 2019 roku

data aktualizacji 24 września 2019

Seminarium skierowane było do członków rad nadzorczych banków spółdzielczych oraz zainteresowanych tematem seminarium biegłych rewidentów.

Celem seminarium było pogłębienie wiedzy członków rad nadzorczych w zakresie rachunkowości poprzez udział w warsztatach.

Spotkanie odbyło się w dniu 24 września 2019 roku (w godz. 10:30 - 15:15) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

W seminarium uczestniczyły 134 osoby.

Udział w seminarium był bezpłatny.