Seminarium pt. „Bezpieczeństwo teleinformatyczne w podmiotach sektora funduszy inwestycyjnych. Podejście praktyczne”, 13 września 2019 roku

data aktualizacji 02 września 2019

Seminarium skierowane jest do członków zarządów nadzorujących obszar operacyjny, kierowników działów bezpieczeństwa, inspektorów nadzoru, zarządzających komórkami ryzyka, kierowników działów IT w podmiotach rynku kapitałowego.

Celem seminarium jest przedstawienie problematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego w podmiotach rynku kapitałowego w aspekcie praktycznym oraz zaprezentowanie praktyki kontrolnej stanu wdrożenia Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w TFI.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 września 2019 roku (w godz. 10:30 - 15:30) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

Zgłoszenia na seminarium będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 11 września 2019 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny.