Seminarium pt. „Bezpieczeństwo teleinformatyczne w podmiotach sektora funduszy inwestycyjnych. Podejście praktyczne”, 13 września 2019 roku

data aktualizacji 16 września 2019

Seminarium skierowane było do członków zarządów nadzorujących obszar operacyjny, kierowników działów bezpieczeństwa, inspektorów nadzoru, zarządzających komórkami ryzyka, kierowników działów IT w podmiotach rynku kapitałowego.

Celem seminarium było przedstawienie problematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego w podmiotach rynku kapitałowego w aspekcie praktycznym oraz zaprezentowanie praktyki kontrolnej stanu wdrożenia Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w TFI.

Spotkanie odbyło się w dniu 13 września 2019 roku (w godz. 10:30 - 15:30) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

Udział w seminarium był bezpłatny. W spotkaniu uczestniczyło 121 osób.