Seminarium pt. „Kalkulacja współczynnika wypłacalności w SKOK - aspekty praktyczne dla biegłych rewidentów”, 28 sierpnia 2019 roku

data aktualizacji 25 lipca 2019

Seminarium skierowane jest do biegłych rewidentów oraz pracowników spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Celem seminarium jest wymiana informacji i doświadczeń związanych z zastosowaniem przepisów dotyczących współczynnika wypłacalności.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. (w godz. 10:30 - 15:15) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie.

Zgłoszenia na seminarium będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 23 sierpnia 2019 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny.