Seminarium pt. „Kalkulacja współczynnika wypłacalności w SKOK - aspekty praktyczne dla biegłych rewidentów”, 28 sierpnia 2019 roku

data aktualizacji 28 sierpnia 2019

Seminarium skierowane było do biegłych rewidentów oraz pracowników spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Celem seminarium była wymiana informacji i doświadczeń związanych z zastosowaniem przepisów dotyczących współczynnika wypłacalności.

Spotkanie odbyło się w dniu 28 sierpnia 2019 r. (w godz. 10:30 - 15:15) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie.

Udział w seminarium był bezpłatny. Wzięło w nim udział 31 osób.