Cykl seminariów pt. „Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych i Agentów Oferujących Ubezpieczenia Uzupełniające w świetle nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń”, 26 czerwca 2019 roku

data aktualizacji 09 lipca 2019

Seminarium skierowane było wyłącznie do osób uprawnionych przez zakłady ubezpieczeń do składania wniosków o wpis oraz wniosków o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, za pośrednictwem formularza elektronicznego, zgłoszonych do organu nadzoru.

Celem seminarium było omówienie aplikacji zewnętrznej systemu rejestracji pośredników ubezpieczeniowych w zakresie rejestru agentów ubezpieczeniowych, udostępnionej zakładom ubezpieczeń, umożliwiającej składanie wniosków o wpis, zmianę wpisu i wykreślenie agentów ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, na podstawie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz aktów wykonawczych.

Spotkanie odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 r. (w godz. 10:30 - 14:30) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowegoprzy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie. W seminarium uczestniczyły 42 osoby.

Udział w seminarium był bezpłatny.