Seminarium pt. „Działalność funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych”, 9 kwietnia 2019 roku

data aktualizacji 07 marca 2019

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli instytucji ochrony praw konsumentów.

Celem seminarium jest przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych z punktu widzenia uczestnika rynku oraz charakterystyka ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 r. (w godz. 10:30 - 15:30) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada) przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

Zgłoszenia na seminarium będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2019 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny.