Cykl seminariów pt. „Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu banków spółdzielczych w związku z koniecznością dostosowania się do wymogów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym”, 22.02.2019

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zorganizował we współpracy z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych cykl seminariów pt. „Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu banków spółdzielczych w związku z koniecznością dostosowania się do wymogów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym” dedykowany członkom rad nadzorczych banków spółdzielczych.

Celem cyklu szkoleń było omówienie konsekwencji wejścia w życie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym dla banków spółdzielczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących komitetu audytu.

Spotkania odbyły się w dniach 22 lutego, 26 lutego, 5 marca i 12 marca 2019 r. (w godz. 10:00-16:15) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK, przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. W seminarium w dniu 22 lutego 2019 r. uczestniczyło 96 osób.

Zgłoszenia przyjmowane były za pośrednictwem Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Udział w seminarium był bezpłatny.