Seminarium pt. „Wybrane obowiązki firm inwestycyjnych wynikające z wejścia w życie nowelizacji ustawy o obrocie, implementującej przepisy Dyrektywy MiFID II do polskiego porządku prawnego”, 25 lutego 2019 roku

data aktualizacji

Seminarium skierowane było przede wszystkim do przedstawicieli firm inwestycyjnych, banków prowadzących działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych.

Celem seminarium było przybliżenie jego uczestnikom wybranych wymogów dla firm inwestycyjnych wynikających z implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów pakietu MiFID II.

Spotkanie odbyło się w dniu 25 lutego 2019 r. (w godz. 10:00 - 16:15) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada) przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

W seminarium uczestniczyło 148 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.