Seminarium pt. „Windykacja sądowa i polubowna. Zmiana ustawy spadkowej - wpływ na proces windykacji”, 27 lutego 2019 roku

data aktualizacji 28 lutego 2019

Seminarium skierowane było do pracowników sektora SKOK zajmujących się windykacją oraz zainteresowanych tematyką windykacji.


Celem seminarium było omówienie zagadnień windykacji sądowej, polubownej oraz wpływu zmiany regulacji prawa spadkowego na proces windykacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty praktyczne oraz orzecznictwo.  


Spotkanie odbyło się w dniu 27 lutego 2019 r. (w godz. 10:00 - 15:00) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. 


W seminarium uczestniczyło 36 osób.

 

Udział w seminarium był bezpłatny.