Seminarium pt. „Windykacja sądowa i polubowna. Zmiana ustawy spadkowej - wpływ na proces windykacji”, 27 lutego 2019 roku

data aktualizacji 01 lutego 2019

Seminarium skierowane jest do pracowników sektora SKOK zajmujących się windykacją oraz zainteresowanych tematyką windykacji.


Celem seminarium jest omówienie zagadnień windykacji sądowej, polubownej oraz wpływu zmiany regulacji prawa spadkowego na proces windykacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty praktyczne oraz orzecznictwo.  


Spotkanie odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. (w godz. 9:30 - 15:00) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.


Zgłoszenia będą przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 22 lutego 2019 r.

 

Udział w seminarium jest bezpłatny.