Seminarium pt. „Plany ciągłości działania - praktyczne aspekty tworzenia i testowania oraz ciągłość działania - plany awaryjne”, 31 stycznia 2019 roku

data aktualizacji

Seminarium skierowane było do pracowników banków komercyjnych i spółdzielczych, w szczególności odpowiedzialnych za zarządzanie planami ciągłości działania, w tym planami awaryjnymi.


Celem seminarium było przekazanie doświadczeń inspekcyjnych związanych z badaniem zagadnień dotyczących:

• zarządzania ryzykiem braku ciągłości działania w obszarze IT;

• powierzania czynności w obszarze IT podmiotom zewnętrznym.


Spotkanie odbyło się w dniu 31 stycznia 2019 r. (w godz. 9:30 - 15:00) w Warszawie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

W seminarium uczestniczyło 138 osób.    

Udział w seminarium był bezpłatny.