Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego - VIII edycja

data aktualizacji

W dniu 30 października 2019 r. podczas konferencji naukowej pt. Corporate governance and securities regulations, zorganizowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego został ogłoszony wynik VIII edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. 
Nagrodę w VIII edycji Konkursu w wysokości 15 tysięcy złotych Kapituła konkursu przyznała dr Marcie Burgiel-Bosak za pracę pt. Sankcja administracyjna jako środek nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w Polsce, napisaną pod kierunkiem prof. UJ dr. hab. Krzysztofa Oplustila na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Osoby oceniające prace zakwalifikowane do udziału w Konkursie: 
  • dr hab. Michał Kruszka, Przewodniczący Kapituły Konkursu,
  • dr hab. Kamil Liberadzki, Członek Kapituły Konkursu,
  • dr Marcin Mikołajczyk, Członek Kapituły Konkursu,
  • dr Małgorzata Burzyńska, Członek Kapituły Konkursu,
  • dr Agnieszka Groniowska, Członek Kapituły Konkursu,
  • dr Patrycja Grzelońska, Członek Kapituły Konkursu,
  • dr Mariusz Poślad, Członek Kapituły Konkursu,
  • dr Wojciech Wyszyński, Członek Kapituły Konkursu.
W VIII edycji Konkursu mogli wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora  nauk na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 1 stycznia-31 grudnia 2018 r.
 
VIII edycja Konkursu realizowana była według następującego harmonogramu: 
ogłoszenie Konkursu – 23 kwietnia 2019 r., 
nadsyłanie prac – do dnia 16 sierpnia 2019 r., 
uroczyste ogłoszenie wyniku Konkursu oraz wręczenie nagrody – 30 października 2019 r.

Zdjęcie przedstawiające Przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego i autorkę zwycięskiej pracy doktorskiej - dr Martę Burgiel-BosakZdjęcie przedstawiające Przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego i autorkę zwycięskiej pracy doktorskiej - dr Martę Burgiel-Bosak
 Zdjęcie przedstawiające Przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego i autorkę zwycięskiej pracy doktorskiej - dr Martę Burgiel-BosakZdjęcie przedstawiające Przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego i autorkę zwycięskiej pracy doktorskiej - dr Martę Burgiel-Bosak 
Archiwum:
VII edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego