Wydano nowe publikacje - Obowiązki notyfikacyjne akcjonariuszy związane ze zmianami udziałów w ogólnej liczbie głosów oraz osób pełniących obowiązki zarządcze w spółkach publicznych cz. 1 i cz. 2, E. Olszak, A. Plutecki, 2018

data aktualizacji 21 listopada 2018

Informujemy, że nakładem Komisji Nadzoru Finansowego wydano dwie nowe publikacje:

Obowiązki notyfikacyjne akcjonariuszy związane ze zmianami udziałów w ogólnej liczbie głosów oraz osób pełniących obowiązki zarządcze w spółkach publicznych cz. 1, E. Olszak, A. Plutecki, 2018

Obowiązki notyfikacyjne akcjonariuszy związane ze zmianami udziałów w ogólnej liczbie głosów oraz osób pełniących obowiązki zarządcze w spółkach publicznych cz. 2, E. Olszak, A. Plutecki, 2018