Tabela dla firm inwestycyjnych: "Dane o liczbie i wartości emisji akcji"

data aktualizacji 13 lutego 2019