Generator wniosków o wpis do elektronicznego Rejestru Usług Płatniczych

data aktualizacji


Konto opłaty skarbowej:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070