Porozumienie KIR i UKNF o strategicznej współpracy w zakresie wspierania innowacji finansowych oraz wykorzystania technologii rejestrów rozproszonych

W dniu 29 sierpnia 2019 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podpisały porozumienie o strategicznej współpracy, która dotyczyć będzie rozwoju polskiej infrastruktury fintech oraz wspierania innowacji na rynku finansowym. W ramach środowiska określanego jako sandbox, KIR i Urząd KNF będą m.in. realizować projekty dotyczące wykorzystania technologii rejestrów rozproszonych (blockchain).